Buurtinitiatief Huygensstraat Goor

De Stichting VLmB is gestart met het uitvoeren en realiseren van het buurtinitiatief van de bewoners aan de Huygensstraat te Goor.

 

Sedumdak

Donderdag 18 juni 2020

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Zaterdag Groene Handendag

Zaterdag 21 maart 2020

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Zaterdag Groene Handendag

Vrijdag 21 maart 2020

Voor de Huygensstraat Goor is het aanstaande Zaterdag Groene Handendag.

Zaterdag werken we natuurlijk op veilige afstand van elkaar (houdt 3 m afstand aan).

Ben je verkouden of heb je keelpijn en/of koorts, dan vragen we je om niet deel te nemen zaterdag.

 

Voor zaterdag zijn zaaigoed, compost en regenwormen beschikbaar.

Zaterdag zijn de werkzaamheden:

 1. In de borders en de haag: eerst wieden en daarna compost aanbrengen (compost boven op de grond verspreiden, niet onder de grond werken), daarna inzaaien in border en bewateren
 2. De wadi: wieden (geen compost), inzaaien en bewateren
 3. De aan te leggen kruidenstrook: zaai klaar maken door zeer kort maaien van het gras en verticuteren en daarna inzaaien en bewateren
 4. Als laatste de regenwormen verdelen over borders en haag

 

We hebben verschillende zaden, die we op verschillende plekken zaaien.

Voor het verticuteren, proberen we een machine te regelen (dat laten we waarschijnlijk uitvoeren door derden), omdat het erg zwaar is om dit met de hand te doen.

We hopen op regen op zaterdagmiddag en zondag, want dat bespaart ons om veel te bewateren met de hand.

 

We denken een mooie bloeiende Huygensstraat te krijgen deze zomer!

 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: zaaien van het bijen- en vlindermengsel (bloemenmengsel) in de wadi

Vrijdag 20 maart 2020

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Buren maken wadi klaar voor bijzaaien bloemenmengsel ter vergroting biodiversiteit

Vrijdag 20 maart 2020

Buurtinitatief Huygensstraat Goor: Kruidenstrook is geverticuteerd met behulp van een verticuteermachine

Vrijdag 20 maart 2020

Buurtinitatief Huygensstraat Goor: vervanging denneboom Vrijdag 20 maart 2020

STEM! Op het Buurtinitiatief Huygensstraat Goor!

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor genomineerd voor de Hoffelijkheidsprijs 2020

Hofmarketing reikt dit jaar voor het eerst de Hoffelijkheidsprijs uit aan initiatieven, organisaties en mensen die zorgen voor een positieve  ontwikkeling in de Hof van Twente en aandacht verdienen omdat ze een betekenisvolle bijdrage leveren aan hun omgeving.

 

Nominatie

De bewoners van de Huygensstraat zijn blij verrast en zeer vereerd met de nominatie voor ons Buurtinitiatief Huygensstraat Goor. 

 

Ons Buurtinitiatief is genomineerd voor de Categorie Wonen: Welke buurt deed iets bijzonders dit jaar of had een goed buurtinitiatief?

 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor

Aanleiding voor ons Buurtinitiatief was de voorgenomen kap van bomen door de gemeente in de Huygensstraat. Bij een aantal buren  is toen het idee ontstaan om zelf het groenplan te herinrichten. Om subsidie te kunnen aanvragen voor het Groenplan hebben buren zich georganiseerd in de stichting Verbeteren eigen Leefomgeving met Buurtinitiatief. Met instemming van de gemeente Hof van Twente, subsidie van de provincie Overijssel, procesondersteuning van Advirens en hulp in de uitvoering door EKo Cultuurtechniek hebben de bewoners samen het groenplan ontworpen en aangelegd. 

 

In het Groenplan zijn nieuwe bomen, struiken en planten geplaatst die beter tegen klimaatverandering kunnen en de biodiversiteit stimuleren. Er is een wadi gecreëerd om overtollig regenwater op te vangen. Bewoners hebben een voorbeeldtuin en sedumdak aangelegd. Er zijn natuurlijke zit- en speelplekken en een zandbak met een bank en speeltoestellen geplaatst. In het kader van natuureducatie hebben buren natuureducatieborden, naamplaatjes bij planten en een insectenboom geplaatst. Door bewoners beschilderde vogelhuisjes en voederbakken zijn op verschillende plekken opgehangen. Het Groenplan is omgeven door een brede rand met wilde bloemenmengsels. In verschillende voortuinen zijn wilde bloemenmengsels gezaaid. Op de website https://stichtingvlmb.jouwweb.nl/buurtinitiatieven staat het hele proces geïllustreerd met foto’s beschreven. 

 

Stem op: Buurtinitiatief Huygensstraat Goor! 

Omdat het initiatief: 

 • buren heeft samengebracht
 • de sociale samenhang heeft versterkt 
 • tot nieuwe buurtactiviteiten heeft geleid
 • kinderen uit de hele buurt naar de speelplek aantrekt  
 • kinderen een natuureducatieve speelplek heeft gegeven
 • de leefomgeving sterk heeft verbeterd
 • de groenvoorziening nu klimaatbestendig is 
 • de biodiversiteit zal vergroten
 • als inspiratie dient voor andere buurtinitiatieven. 

 

Je kunt jouw stem voor Buurtinitiatief Huygensstraat Goor uitbrengen ophttps://www.hofmarketing.nl/Hoffelijkheidsprijs

 

Tenslotte, like en deel dit bericht 

#wijzijnhofvantwente #buurtinitiatiefhuygensstraatgoor @StichtingVLmB

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Aanleg voorbeeld sedumdak

Zaterdag 9 november 2019

Buurtbewoners hebben samen een groendak aangelegd bij huygensstraat nummer 32. De cassetes met 12 soorten sedum werden in tegelvorm op pellets aangeleverd.

Nog veel daken kunnen met groen bedekt worden. In de wijk de Whee hebben bijna alle huizen dezelfde type garagedaken. Als van een dak bekend is wat constructievereisten zijn om het dak te kunnen vergroenen, zou dat door alle garagedakeigenaren gebruikt kunnen worden. Als gebaar zou de gemeente bijvoorbeeld kunnen faciliteren om de constructie te controleren en advies te geven voor constructieverbetering voor het kunnen dragen van een groen dak. Dan kunnen veel inwoners die informatie kunnen gebruiken. 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: schilderen van het  Speelhuisje

Maandag 28 oktober 2019

 

Het speelhuisje wordt door een bewoner na gronden voorzien van natuurlijke kleuren zodat deze mooi in de natuurlijke omgeving past.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: natuureducatie  

Maandag 28 oktober 2019 

Buurtbewoners plaatsen het natuurinformatiebord met onder meer zoekplaten van bodemdieren, vogels en vlinders.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: natuureducatie

Donderdag 24 oktober 2019

Het bestuur plaatst de naambordjes bij de desbetreffende planten. 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: eekhoorns en vogels vinden de voederplekken en nestkastjes 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: voorbeeldtuinen, nestkasten en voederplekken

Buren richten de voorbeeldtuinen in en plaatsen nestkastjes, vlinderhuis en eekhoornvoederplek. Tussendoor koffie met vers gebakken appeltaart en als lunch zelfgemaakte erwtensoep met broodjes.

Zaterdag 19 oktober 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: alvorens het speelhuisje nieuwe kleuren te geven zet een bewoner het huisje in de grondverf

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Burendag 2019

Zondag 29 september 2019

Burendag 2019 staat voor de Huygensstraat Goor in het teken van natuureducatie. Buren bouwen vandaag verder aan de insectenmuur. Een aantal vogelhuisjes wordt in elkaar gezet en beschilderd. Naamplaatjes komen bij bomen, struiken en planten te staan. Het geheel wordt afgemaakt met een informatie- en natuureducatiebord waarop informatieplaten van vogels, insecten, bodemdiertjes en planten staan.  

Dit alles wordt door de buren uit de Huygensstraat gezamenlijk onder het genot van koffie met gebak, drinken met hapjes en avondeten uitgevoerd.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor - overleg Werkgroep Natuureducatie over invulling Burendag 2019

Vrijdag 13 september 2019

NIEUWSBRIEF VOORTGANG “GROENPLAN HUYGENSSTRAAT” 4 sept 2019

Beste buren,


De zomervakantie is voorbij en het is daarom even stil geweest. Nu ieder weer terug is, is het weer tijd voor deze nieuwsbrief.


BURENDAG
Op zondag 29 september a.s. nodigen we je/jullie van harte uit om van 1300 tot 1700 uur BURENDAG te gaan vieren in onze Huygensstraat. Onze gezamenlijke inspanning, in welke vorm dan ook, heeft ervoor gezorgd dat we een prachtig nieuw ingericht veld hebben. Met de Burendag willen we samen genieten en het veld nog mooier maken. Het idee is om die middag samen gezellig de handen uit de mouwen te steken met:
 het bouwen en ophangen van nestkastjes,
 een insectenhotel in de insectenboom te maken (in de verlaging in het grote veld), een
wormenhotel maken en installeren
 informatiebordjes en natuureducatie vorm geven en plaatsen
 en allerhande activiteiten die hierbij aansluiten (denk aan ondermeer: koffie/thee en lekkers bij de theepauze verzorgen, schilderwerkzaamheden van de oude kinderspeeltoestellen, gezelschap houden, aanmoediging geven, ervaringen delen, gewoon even kijken)


De bouwpakketjes, planten en materialen hiervoor, worden door ons aangeschaft uit een bijdrage (subsidie) van het Oranjefonds voor burendagactiviteiten.
De verdere invulling van deze dag zal rond 21 september bekend worden gemaakt.
Ideeen en/of suggesties zijn natuurlijk van harte welkom!


Inclusief maaltijd
We willen deze dag rond 17.00 uur afsluiten met een gezamenlijke maaltijd voor ALLE
buurtbewoners. Ook al kun je ’s middags niet, je bent om 1700 uur van harte welkom voor een gezellig samenzijn.
Om een idee te krijgen hoeveel mensen er komen, graag een opgave naar Paul Bergman via
  p.bergman@caiway.nl of even aanmelden bij Alexandra op huisnr 10. Vermeld dan gelijk of je eventueel wensen/beperkingen hebt ten aanzien van het eten.


KAPOTTE DEN
Helaas heeft een van de drie dennen het loodje gelegd. We zijn nog in onderhandeling met de leverancier om dit op een goede manier voor ons af te handelen. Dit duurt helaas al best lang. Afgesproken is dat de boom blijft staan tot de onderhandelingen zijn afgerond. De vervanging van deze boom is kostbaar door kosten voor afvoeren van de dode boom en aanvoeren en herplanten met een nieuw exemplaar. Door de werkzaamheden te combineren besparen we op budget. Daarom nemen we de wachttijd voor lief.


KRUIDENSTROOK
Zoals jullie hebben gezien zijn er met kleine paaltjes lijnen gespannen op het grote veld, om Gildebor aan te geven waar niet gemaaid hoeft te worden. Deze lijnen begrenzen een kruidenstrook die zich nog moet ontwikkelen, maar zo her en der zie je al wat bloemetjes opkomen. De droogte van de afgelopen maanden heeft nog vele kale plekken opgeleverd in de kruidenstrook en in het grasveld en gaf nog maar heeeeel weinig bloemetjes langs de randen. Die strook zal in maart 2020 worden bijgezaaid, zodat we volgende zomers hopelijk een steeds rijker bloeiende kruidenstrook zullen gaan zien.


DE VOORBEELD VOORTUIN EN HET GROENE DAK
Een voucheraanvraag bij de Groene Loper Hof van Twente loopt, waarmee we een financiele bijdrage vragen voor de aanleg van de voorbeeldtuin, bij Trudie en Wim Broekman en een groen (garage-)dak bij André Geerdink. In oktober zal duidelijk worden of we de Voucher krijgen. Daarna kan gestart worden met de organisatie, uitvoering en aanleg. Hierover volgt tzt meer nieuws.


PALEN EN DRAAD AANBRENGEN VOOR MODEL HEG
Dit zal gepland worden in het najaar of de late winter, voor de eerste snoei van de haag. Ter
herinnering: hiervoor zullen circa 150 palen de grond in moeten gaan. En daarover een draad te spannen, die de maaier kan volgen. Hiervoor maken vele handen het werk lichter. Een datum zal worden geprikt en wie dan kan en wil helpt eraan mee. Arie heeft zich al aangemeld hiervoor.


NATUUREDUCATIE
De natuureducatie is iets dat opgepakt wordt. Welke natuureducatie en waar vindt die plaats, en hoe wordt die geplaatst? De (gedeeltelijke) uitwerking kan met Burendag al gerealiseerd gaan worden. Graag hulp van iedereen om met ideeën en suggesties te komen (bijvoorbeeld met je smartphone een foto maken van leuke dingen die je ziet en die doorsturen aan de werkgroep). In deze werkgroep die dit oppakken zitten: Verone, Andre, Trudie (ivn kennis delen), Jackie en Henk. Wil je ook mee doen dan is daar plek voor.


STRUINEN IN DE TUINEN AFGELOPEN 7 JULI
Verone Meengs-De Vries heeft de organisatie van die dag gecoordineert en uitgevoerd op het grote veld, samen met de kunstzinnige deelnemers uit de straat. Maarten Tempelman speelde daarbij piano. En Sanne Brakel heeft de prullenbak beschilderd met kleine mannetjes. Het is daardoor een unieke prullebak geworden in het veld. De bezoekers waren enthousiast en verrast door de getoonde kunsten en bewonderden ons veld. Al met al een geslaagde dag voor deelnemers en bezoekers.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Tip: kijk voor foto’s en informatie ook op:
Website: https://stichtingvlmb.jouwweb.nl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../stichting-verbeteren-eigen-leefomgeving-met-
buurtinitiatief
Face Book: https://www.facebook.com/StichtingVerbeterenLeefomgevingmetBuurtinitiatief/
Twitter: twitter.com/StichtingVLmB

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: bloeiend bloemenmengsel in de wadi

Zaterdag 27 juli 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: wadi

Donderdag 11 juli 2019

De wadi, de bufferings- en infiltratievoorziening, is gevuld is met regenwater.

Zondag 7 juli 2019 12.00-17.00 uur

Kunstfietsroute Struinen door de Tuinen - Stichting Kunstzinnig Goor

in de Huygensstraat

Exposerende kunstenaars: Henk ter Morsche (schilderkunst), Anneke Reinderink (schilderkunst), Wilma Bergman (mozaïek), André Geerdink (fotografie), Annette Eijkelkamp (schilderkunst) en Verone Meengs (schilderkunst)

Muziek: Maarten Tempelman, piano

Gast-kunstenaar: Sanne Brakels, Funnymans op openbaar meubilair

De Huygensstraat kijkt terug op een geslaagde Struinen door de Tuinen 

Zondag 7 juli 2019 12.00-17.00 uur

Kunstfietsroute Struinen door de Tuinen - Stichting Kunstzinnig Goor

in de Huygensstraat

Exposerende kunstenaars: Henk ter Morsche (schilderkunst), Anneke Reinderink (schilderkunst), Wilma Bergman (mozaïek), André Geerdink (fotografie), Annette Eijkelkamp (schilderkunst) en Verone Meengs (schilderkunst)

Muziek: Maarten Tempelman, piano

Gast-kunstenaar: Sanne Brakels, Funnymans op openbaar meubilair

Van start!

Zondag 7 juli 2019 12.00-17.00 uur

Kunstfietsroute Struinen door de Tuinen - Stichting Kunstzinnig Goor

in de Huygensstraat

Exposerende kunstenaars: Henk ter Morsche (schilderkunst), Anneke Reinderink (schilderkunst), Wilma Bergman (mozaïek), André Geerdink (fotografie), Annette Eijkelkamp (schilderkunst) en Verone Meengs (schilderkunst)

Muziek: Maarten Tempelman, piano

Gast-kunstenaar: Sanne Brakels, Funnymans op openbaar meubilair

Voorbereiding

Kunstfietsroute Struinen door de Tuinen 

Zondag 7 juli aanstaande kunstfietsroute Struinen door de Tuinen van 12.00 - 17.00 uur.


In de HUYGENSTRAAT wordt het middenplantsoen gebruikt door de volgende kunstenaars:
Anneke Reinderink, Henk ter Morsche, Wilma Bergman, André Geerdink, Verone Meengs, Annette Eykelkamp en Sanne Brakels.


 Jeugdband ‘the young president’ zorgt voor de muzikale omlijsting.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: bloemen uit het Wilde bloemenmengsel, gezaaid in de tuinen, gaan bloeien

Dinsdag 25 juni 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: struiken in bloei

Dinsdag 25 juni 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: buren besproeien het gras en de beplanting

Dinsdag 25 juni 2019

Goorsnieuws.nl

GELD VOOR IDEEËN DIE SAAMHORIGHEID BUURTEN VERSTERKEN

24 juni 2019 

 

De gemeente Hof van Twente gaat geld beschikbaar stellen voor buurten die met goede ideeën komen om de saamhorigheid te vergroten. Gedacht kan worden aan materialen voor het opknappen van een speelplaats, een ontmoetingsplek voor jong en oud en beplanting. Er is volgens de gemeente ‘beperkt’ budget beschikbaar dus wie in aanmerking wil komen moet snel reageren. Afgelopen vrijdag was er al een wijkbeheerder op de markt om het plan te promoten en nu kunnen aanvragen gedaan worden via deze LINK. De aanvragen moeten voor 1 september binnen zijn. Daarna worden ze beoordeeld.

In de Huijgenstraat werd de buurt eerder dit jaar opgeknapt door bewoners

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: insectenmuur

Zaterdag 15 juni 2019

Buren hebben vanmorgen een insectenmuurtje gebouwd van de overgebleven stenen. Het is de bedoeling dat het begroeid raakt met bloeiende planten.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: burenbijeenkomst 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni kwamen de buren bijeen om te praten over de ingezaaide kruidenstrook, de actie ‘Tuintegel eruit/plant erin’, de sturen voor de bus (boomstambanken) en het bewateren van de beplanting. Verder werd teruggeblikt op het persmoment van 22 mei jl. met wethouder Harry Scholten en gemeenteambtenaren, projectbegeleider Iljitsj IJsebrands en de aannemer. De projectbewaking - dat wil zeggen de financiën, looptijd en projectactiviteiten - en de mogelijkheden voor subsidies waaronder de voucher Groene Loper, gemeentelijke subsidie en Burendag/Oranjefonds werden door Alexandra Tempelman toegelicht. Om de voorbeeldtuinen in te richten, het model van de heg te waarborgen en de natuureducatie in te vullen zijn werkgroepen geformeerd. Tenslotte kwam de deelname aan Fietskunstroute Struinen door de Tuinen op zondag 7 juli van 12.00 - 17.00 uur van Stichting Kunstzinnig Goor aan de orde. Vooralsnog doet een vijftal kunstenaars uit de Huygensstraat, te weten Henk ter Morsche, André Geerdink, Anneke Reinderink, Wilma Bergman en Verone Meengs, hier aan mee. Kunstenares Sanne Brakels zal de prullenbak onder handen gaan nemen. De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep voor zaterdagochtend 15 juni om samen in het Groenplan aan de slag te gaan met een insectenhotel, sturen voor de bus en de speeltoestellen. 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Struinen door de Tuinen

Vrijdag 7 juni 2019

Op zondag 7 juli 2019 organiseert Stichting Kunstzinnig Goor weer de kunstroute Struinen door de Tuinen. Van 12.00 - 17.00 uur zullen diverse kunstenaars hun werken exposeren in verschillende tuinen. Deze exposities zijn in een route met elkaar verbonden. 

Ook de Huygensstraat neemt dit jaar deel aan Struinen door de Tuinen. Een aantal buren zal hun werken in de gezamenlijke groene ruimte exposeren. Vandaag was er een kort overleg met Caroline Heitink van de Stichting Kunstzinnig Goor over de invulling van de middag. Van de deelnemende buren waren aanwezig Wilma Bergman (mozaïek), Henk ter Morsche (schilderen), André Geerdink (fotografie), Verone Meengs (schilderen). Ook de bestuursleden Paul Bergman en Alexandra Tempelman van de Stichting Verbeteren eigen Leefomgeving met Buurtinitiatief namen deel aan het overleg. 

https://m.facebook.com/kunstzinniggoor/

 

Hofweekblad: ‘Jij en Wij(k) aan zet!’ 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor

Woensdag 29 mei 2019

Hofweekblad: Week van de Biodiversiteit!

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor 

Woensdag 29 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: bezoek wethouder Harry Scholten, foto-impressie

Woensdag 22 mei 2019

Goorsnieuws.nl :

VERNIEUWDE GROENPLAATS HUIJGENSTRAAT GEOPEND

22 mei 2019

 

Het buurtinitiatief is voltooid. Na maanden van arbeid met vereende krachten is het nieuwe groen- en speelterrein in de Huijgenstraat klaar. In het kader van de week van de Bio-diversiteit werd de plek vanochtend offciciëel geopend door wethouder Harry Scholten. Met provinciale subsidie is er nieuw groen geplant en zijn er andere speeltoestellen geplaatst door de buurtbewoners en de nodige professionele inzet. 

https://www.goorsnieuws.nl/?p=94898

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: bezoek wethouder Harry Scholten en betrokken ambtenaren

Woensdag 22 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: egaliseren van de ondergrond voor inzaaien graszaad

Donderdag 16 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: herplaatsen informatiebord

Woensdag 15 mei 2019

Ontworpen door buren Henk ter Morsche en André Geerdink

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: op maat zagen en plaatsen zitbanken en natuurspeeltoestellen

Woensdag 15 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: speeltoestellen uitzetten
Woensdag 8 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: plaatsing speelhuis met glijbaan
Woensdag 8 mei 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: betonnen bank

Woensdag 8 mei 2019

 

De betonnen blokken, die samen een bank vormen, worden opnieuw geplaatst. 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: buurtoverleg 

Maandag 6 mei 2019

Een aantal bewoners, Iljitsj IJsebrands van Advirens, gemeente Hof van Twente en Gildebor hebben een kort overleg gevoerd over waterbeheer, inrichting speeltoestellen en gebruik van de omgezaagde bomen voor onder andere natuurspeeltoestellen.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: buren en hoveniers planten samen bomen, heesters en heggen

Donderdag 11 en vrijdag 12 april 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: groenplan in detail uitgezet en klaar gemaakt voor de aanplanting op donderdag 11 april

Woensdag 10 april 2019

 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: het informatiebord 

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: de eerste boom 

Dinsdag 9 april 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: storten speelzand

Maandag 8 april 2019

 

NIEUWSBRIEF VOORTGANG “GROENPLAN HUYGENSSTRAAT” 8 april 2019

 

Beste buren,

HET IS ZOVER, AANSTAANDE DONDERDAG 11 APRIL KUNNEN WE PLANTEN GAAN POTEN  !!!!!

A.s. woensdag worden de planten gebracht en donderdagochtend kunnen we beginnen met het inplanten. Aannemer Sebastiaan komt met enkele hoveniers de zaak uitzetten en met onze hulp de planten poten. We hopen dat jullie waar mogelijk mee komen helpen. Hoe meer we zelf doen, hoe groter de kostenbesparing en mogelijkheden voor andere ideeën.

 We willen graag rond 08.30 uur beginnen.

 Straat zoveel mogelijk vrij maken op donderdag 11 april

Op donderdag 11 april vanaf 7.45 uur zullen voor het poten van de bomen, grote machines worden gebruikt. Dit kan hinder geven in de straat (voor wegrijden of bij parkeren). Wilt u hiermee zoveel mogelijk rekening houden? Graag uw auto op de oprit parkeren. Of misschien uw auto zo nodig buiten de straat parkeren om ongehinderd weg te kunnen rijden?

Het is gewenst om kleine schoolgaande kinderen te begeleiden uit de straat, om ongelukken te voorkomen.

 

Informatiebord

Zoals jullie gezien hebben is het informatiebord in de tuin van de voorzitter geplaatst.

 

Zandbak

Vanmorgen is het zand met een grote trekker en oplegger gebracht. Liep niet helemaal volgens plan, want de hele combinatie bleef steken en kwam niet meer op eigen kracht weg. Met een graafmachine is de zaak eruit getrokken, allemaal natuurlijk op foto vastgelegd. Als de zitblokken zijn geplaatst in de zandbak, zal het zand verdeeld worden, als dat al niet door onze buurtkindertjes is gedaan, want wat is er mooier dat een grote berg zand.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

 

Tip: kijk voor foto’s en informatie ook op:

 

Website: https://stichtingvlmb.jouwweb.nl/

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../stichting-verbeteren-eigen-leefomgeving-met-buurtinitiatief

 

Face Book:  https://www.facebook.com/StichtingVerbeterenLeefomgevingmetBuurtinitiatief/

 

Twitter: twitter.com/StichtingVLmB

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: egaliseren en uitzetten groenplan

Woensdag 27 maart 2019

NIEUWSBRIEF VOORTGANG “GROENPLAN HUYGENSSTRAAT” 29 maart 2019

Beste buren,

Bestuur Stichting uitgebreid

Een buur heeft zich opgegeven als bestuurslid van de stichting. Het bestuur bestaat nu uit drie bestuursleden.

 

Grasmat afgevoerd en grondwerk

De afgelopen tijd heeft de aannemer de bomen en struiken verwijderd. Bij het inmeten bleek de grasmat ten opzichte van de stoepranden veel te hoog te zijn. Het oppervlak is daarom geëgaliseerd en de graszoden zijn afgevoerd. Het zandbakdeel en de verlaging (tegenover nr 14 en 16) zijn uitgegraven. Aan een kant van de zandbak is puin als fundering aangebracht. Hierop worden in een halve cirkel betonnen zitelementen geplaatst. Deze elementen zijn besteld en we hopen op een snelle levering. In de tussentijd zal het zandbakzand op een grote hoop gestort worden en zal het worden verspreid wanneer de zitelementen zijn geplaatst.

 

Voorbeeldtuin

Twee buren hebben als enigen aangegeven wel een voorbeeldtuin aan te willen leggen. Hiervoor zal met hen een plan worden gemaakt over invulling en opzet. Wanneer het zover is zullen we een beroep op jullie doen om hen daarmee te helpen.

 

Informatiebord

Het door twee buren gemaakte informatiebord is klaar en zal door Gildebor in de tuin van Alexandra (nr 10) worden geplaatst in de richting van de Catsstraat.

 

Inkoop groen

Door de droogte en hitte van de afgelopen zomer is de keuze van struiken en bomen beperkt door de enorm grote vraag.  Iljitsj IJsebrands, Advirens, doet zijn uiterste best om mooi en “goed” groen te krijgen.

We hopen dat het groen in de week voor Pasen geleverd zal worden. Wanneer het zover is zullen we dit laten weten en hebben we “handjes” nodig. We hopen op een grote opkomst.

 

De Parkeerplaats

Als de definitieve keuze voor de inrichting van de speeltuin en het hergebruik van de bomen bekend is zullen de resten zsm afgevoerd worden.

 

Natuur-speel-leerplek

De werkgroep Natuurlijke speel/leerplek heeft, naar aanleiding van het werkgroep overleg van zaterdag 23 maart, een voorstel voor de inrichting hiervan geplaatst op de website. Mocht dit bericht de suggestie hebben gewekt dat het een definitief plan betreft, dan hiervoor ons excuus.  

 

Er zijn drie werkgroepen te weten:

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Groen --> voorbeeld tuin    

Werkgroep Natuurlijke speel/leerplek

 

Werkwijze is als volgt:

Een werkgroep doet een voorstel aan het bestuur

Het bestuur legt het voorstel voor aan Advirens als projectbegeleider

Advirens toetst voorstel op haalbaarheid en stemt af met de Gemeente Hof van Twente

Advies op voorstel wordt door Advirens teruggekoppeld naar het bestuur

Bestuur legt het advies terug bij de werkgroep

Werkgroep komt, indien noodzakelijk, op basis van het advies met een aangepast voorstel

Aangepast voorstel wordt ter instemming voorgelegd aan de buurt.

 

Communicatie

Om miscommunicatie te voorkomen loopt de communicatie van de werkgroepen naar de aannemer/ uitvoerder altijd via het bestuur.

 

Heb je als bewoner wensen, vragen, suggesties of klachten, richt je tot een van de bestuursleden. Zij zijn te allen tijde bereid met je in gesprek te gaan

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

 

Tip: kijk voor foto’s en informatie ook op:

 

Website:

https://stichtingvlmb.jouwweb.nl/

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../stichting-verbeteren-eigen-leefomgeving-met-buurtinitiatief

 

Face Book: https://www.facebook.com/StichtingVerbeterenLeefomgevingmetBuurtinitiatief/

 

Twitter: twitter.com/StichtingVLmB

Goorsnieuws.nl:

HUIJGENSTRAAT OPGEKNAPT MET HULP VAN GEMEENTE EN PROVINCIE

26 maart 2019 16:20

De bewoners van de Goorse Huijgenstraat kwamen met een doortimmerd plan en legden dit buurtinitiatief als stichting voor aan de gemeente én de Provincie Overijssel. Dat resulteerde in een subsidie die nu te gelde wordt gemaakt met het opknappen van de buurt. Zo is er een nieuwe groenplan en wordt het veld middenin anders ingericht en voorzien van speeltoestellen waarvoor gerooide bomen worden gebruikt. Er zijn professionals ingehuurd maar ook buurtbewoners steken de handen uit de mouwen. De werkzaamheden moeten eind april zijn afgerond. De voortgang wordt bijgehouden op een speciale website die HIER te bekijken is. https://www.goorsnieuws.nl/?p=93079

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: egaliseren plantsoen en grasveld, uitzetten groenplan

Dinsdag 26 maart 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: egaliseren van het plantsoen en het gras

Maandag 25 maart 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Buurtoverleg inrichting speeltoestellen

Zaterdag 23 maart 2019

Een aantal buren heeft vanmorgen met elkaar overlegd welke bestaande en nieuwe speeltoestellen in het groenplan passen en waar deze het beste geplaatst kunnen worden. De gevelde bomen zullen hiervoor worden gebruikt. Het overleg heeft geresulteerd in een concreet voorstel.

Het voorstel is aan het bestuur voorgelegd. Zij zal dit afstemmen met Advirens, de gemeente en daarna weer voorleggen aan de buurt.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: foto-impressie werkzaamheden door André Geerdink

Dinsdag 19 maart 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Start werkzaamheden, rooien van bomen en struiken

Dinsdag 19 maart 2019

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: buurtbijeenkomst over gunning en uitvoering werkzaamheden

Vrijdag 15 maart 2019

Afgelopen vrijdag 15 maart was er weer een burenoverleg in de Huygensstraat. Onderwerpen van gesprek waren de gunning en uitvoering van het werk. Iljitsj IJsebrands, Advirens, vertelde hoe hij te werk was gegaan om een aannemer te vinden. Hij gaf aan dat Eco Cultuurtechniek bv uit Holten het werk in de Huygensstraat zal gaan uitvoeren.

De planning van de werkzaamheden is als volgt:
• Week 12 (18 – 22 mrt): gras maaien en afvoeren, bomen en struiken rooien, speeltoestellen in depot zetten;
• Week 14 (1-5 april): graszoden verwijderen en frezen, grof profileren;
• Week 15 (8 -12 april): planten bomen, gietrand en palen en jutte plaatsen, grondwerk profileren zandbak en verlaging;
• Week 16 (15-19 april): profileren gras gedeelte en inzaaien, planten blokhagen en raster plaatsen, plantwerk heesters, zandlevering zandbak aan het eind van de week, leverantie puin en verdichten (komt onder zitelementen), zitelementen plaatsen met klem, plaatsen stammen en stapstammen (van de stammen van de 7 essen), terugplaatsen speelelementen;
> Uitloop tot uiterlijk 1 mei, voor onvoorziene omstandigheden.

Buurtbewoners zullen helpen bij het planten van de haag en de bomen. Bewoners maken een informatiebord dat in de straat zal worden geplaatst. Ook maken zij een fotoverslag van de uitvoeringswerkzaamheden. Er zal een persmoment komen waarvoor de wethouder en betrokken provincie- en gemeenteambtenaren worden uitgenodigd.

Al wat nieuwswaarde heeft zal worden gedeeld op de website en social media (Linkedin, Facebook, Twitter):
Website: https://stichtingvlmb.jouwweb.nl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../stichting-verbeteren-eigen-leefomgeving-met-buurtinitiatief
Face Book: https://www.facebook.com/StichtingVerbeterenLeefomgevingmetBuurtinitiatief/
Twitter: twitter.com/StichtingVLmB

Het bestuur houdt de buurtbewoners via e-mail en whatsapp of per brief op de hoogte. Mogelijk komt bij het informatiebord ook een ruimte voor actueel nieuws.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Stichting VLmB                    Februari 2019

De Stichting Verbeteren eigen Leefomgeving met Buurtinitiatief is 6 december 2018 opgericht. Het bestuur bestaat vooralsnog uit Alexandra Tempelman (voorzitter) en Paul Bergman (penningmeester). Het logo is ontworpen door buurtbewoners Henk ter Morsche, kunstenaar en André Geerdink, fotograaf en multimedia-vormgever.

Het bestuur heeft een oproep gedaan onder de buurtbewoners van de Huygensstraat te Goor voor de vacante functies secretaris en algemeen bestuurslid.

Drie werkgroepen zijn geformeerd: Groen, Natuurlijke speel/leerplek en Communicatie. De werkgroep Communicatie, vooralsnog bestaande uit Andre Geerdink en Verone Meengs-de Vries, is gestart met berichtgeving via verschillende social media kanalen. De werkgroep Natuurlijke speel/leerplek komt binnenkort bij elkaar. In deze werkgroep zullen grootouders, ouders en kinderen met elkaar van gedachten wisselen over invulling van de speel/leerplek.

Werkgroep Natuurlijke speel/leerplek

Ter voorbereiding van het teamoverleg over de inrichting van een natuurlijke speel/leerplek verzamelen buurtgenoten ideeën over speelnatuurtoestellen. Daarbij valt te denken aan spelen met water en zand, stenen en takken, een boom om in te klimmen en een geheim kronkelpaadje voor een beetje spanning. Er zijn diverse voorbeelden van natuurspeeltoestellen zoals een houten wipwap, een touwmuur of -brug, klauterkleien, een boomstambaan, balanceerboomstammen Daarnaast bevat een natuurspeelplaats educatieve materialen met informatie over planten en dieren.

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Buurtbijeenkomst, planning 
5 februari 2019

Buurtbijeenkomst met presentatie over het proces (2017 - 2019) door Iljitsj IJsebrands (Advirens) en toelichting stand van zaken van de subsidie-aanvragen door Alexandra Tempelman.

Het buurtinitiatief wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Hof van Twente en Provincie Overijssel

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Schetsontwerp, beplanting
18 september 2017

Presentatie schetsontwerp gemaakt en gepresenteerd door 
Iljitsj IJsebrands - Advirens http://www.advirens.nl/

Een greep uit de voorgestelde grassen, planten, struiken, heesters en bomen

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Schetsontwerp, sfeerbeeld 
18 september 2017

Presentatie schetsontwerp gemaakt en gepresenteerd door 
Iljitsj IJsebrands - Advirens http://www.advirens.nl/

Een greep uit de Sfeerbeelden

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Buurtbijeenkomst, eisen
29 mei 2017

Buurtbewoners stellen een programma van eisen op voor de herinrichting van de Huygensstraat te Goor

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Buurtbijeenkomst, wensen
8 mei 2017 

Buurtbewoners wisselen met elkaar gedachten uit over de herinrichting van de Huygensstraat te Goor

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Impressie

Foto-impressie van de Huygensstraat te Goor in 2018

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: ligging

Geografische ligging van de Huygensstraat in Goor

Buurtinitiatief Huygensstraat Goor: Start
12 december 2016 

Start van het Buurtinitiatief van de bewoners van de Huygensstraat te Goor